ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-205 ОТ 17.05.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ