ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-169 от 22.05.2018г. на кмета на Община Девня