ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-162 ОТ 11.04.2017г НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ