ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-152 ОТ 06.04.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ