ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-151 ОТ 06.04.2017г НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ