ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №1002-150 ОТ 06.04.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ