ОБЯВЛЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ №1002-2 от 06.01.2020г и №1002-5 от 07.01.2020г