Обявление за предстоящо принудително очуждаване на имот частна собственост за изграждане на път на основание чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост

Документи: