Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схeма "Училищно мляко"