ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЯНКА СТОЯНОВА АНДОНОВА и ПОЛИНА ЯНЕВА АНДОНОВА НА ЗАПОВЕД №1002-438 ОТ 14.11.2016Г