ОБЯВЛЕНИЕ ДО ХРИСТИНА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА НА ЗАПОВЕД №1002-449 ОТ 23.11.2016Г.