Обявление до СНЕЖАНКА ТОНЕВА АСТАРДЖИЕВА, ЕЛЕНА ТОНЕВА ПАВЛОВА и АЛБЕНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА на Заповед №1002-103 от 18.03.2019г