Обявление до Пенка Андонова Стоянова и Цонка Александрова Чолакова