ОБЯВЛЕНИЕ до КИРИЛ СТОЕВ ПЕТРОВ на Заповед №1002-32 от 16.01.2019г.