ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЕТ МАНОЛ БОЖКОВ на Заповед №1002-152 от 06.04.2017г.