ОБЯВЛЕНИЕ до АШФОРД ЕООД на ЗАПОВЕД №1002-396 от 28.09.2017г.