Обява относно конкурс за длъжността Директор на Детска градина „Незабравка“ гр. Девня с филиали „Детелина“ и „Здравец