Обява за провеждане на конкурс матроски /войнишки/ длъжности във военни формирования от Военоморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Документи: