Обява за обществен достъп до информация по Приложение 2 на Пластхим Т АД