Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС ООД