Обява за инвестиционно предложение на ФВ ПАРК МОГИЛИНО 4 ЕООД