Обява за инвестиционно намерение на ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД