Обява за инвестиционно намерение на "Ойлтанкинг Блъгария" АД