Общински дружества

„БКС гр. София“ ООД

 

Адрес: 9160, Девня

Ул.“Мелниците“ № 1

Тел.факс: 051993364

Управител: 051993364; 0884822523

e-mail: [email protected]

 

„БКС гр. София“ ООД е наследник на „БКС-Девня“ ЕООД, като дружество в битово-комуналните дейности и инфраструкторно строителство. Фирмата е вписана в Търговския регистър кам Агенцията по вписвания с притежания на дялове от Община Девня в търговското дружество.

Идентификационен № 103270281

Основната дейност на фирмата на територията на Община Девня е:

  • Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Девня.
  • Транспортиране на строителни отпадъци

„БКС гр. София“ ООД извършва още комунално-битови дейности, като:

  • Пъддържане на хигиената та уличната мрежа и ръчно метене.
  • Поддържане и почистване на канализационни системи, септични ями и дъждоотводнителни шахти.
  • Услуги с тежка и малогабаритна строителна техника.
  • Транспортни услуги.

 

Дружеството притежава на територията на Община Девня собствена база, обезпечаваща дейността й.

Управителите на „БКС гр. София“ ООД са Иван Иванов и Николай Димитров.