Общинска служба по земеделие-Суворово, офис Девня обявява предварителни регистри на имотите за землищата на Община Девня за стопанската 2018-2019 година

Документи: