На вниманието на избирателите в Община Девня

Община Девня напомня, че крайния срок за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.03.2017 г.

Избиратели, които нямат постоянен адрес в община Девня, но имат настоящ адрес на територията на общината и желаят да гласуват по настоящ адрес в срок до 11.03.2017 г. (събота) вкл. могат да заявят това, както следва:

  • За жители на гр. Девня в сградата на общината, информационен център, ГРАО;
  • За жители на с. Кипра в кметство Кипра;
  • За жители на с. Падина в кметство Падина;

Всеки избирател има възможността да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • На интернет адрес http://www.grao.bg/elections/ ;
  • Чрез SMS на номер 18429 ;
  • На телефон 0800 1 4726- телефонът е безплатен за цялата страна.