На вниманието на избирателите в Община Девня

На вниманието на избирателите в Община Девня

 

Във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година, Община Девня уведомява избирателите, че:

  1. На 12.10.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление от избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и искат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. /чл. 36, ал. 1 и 4 от ИК/;
  2. На 12.10.2019 г. изчита срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявления имат право да подават избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ е на територията на съответното населено място. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя не му позволява да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. /чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК/

Заявления ще се приемат всеки работен ден и на 12.10.2019 г. /събота/ от 08.30 до 17.00 часа в Община Девня - информационен център.