Набиране на оферти-Община Девня

Община Девня набира оферти за доставка на пластмасови контейнери-1,1м3 и кофи за боклук-240 литра -нови и втора употреба.

Период за набиране на оферти: 23.10.2017г.-30.10.2017г.