Музеят на мозайките се сдоби с модерни витрини

Музеят на мозайките се сдоби с шест стъклени витрини с осветление, в които ще бъдат изложени различни експонати от хилядолетното минало на Девня. Новите придобивки са в изпълнение на проект "Модернизация на експозиционната площ на Музей на мозайките”, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Така, наред с обогатяването на експозицията с макети на знакови обекти от историята на древния Марцианопол, общината предприе и крачка към модернизацията на музейния интериор. Без съмнение новите витрини, в които ще бъдат изложени различни артефакти, ще улеснят туристите при усвояването на исторически знания и популяризирането на културното наследство на Девня.