Маркиране на дървесина в лежащо състояние

Необходими документи – Заявление свободен текст

Такса: 1 лв./м3