Консултации за граждани, във връзка с правото на избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване на размер на пенсии

Консултации за граждани, във връзка с правото на избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване на размер на пенсии.

Мобилната група ще бъде на разположение на граждани от Община Девня на 05.09.2019 г. в сградата на общинска администрация, ет. 3, стая 6 - приемна на НОИ