Информация по приложение 2 на Екологична компания ЕООД