Информация по Приложение 2 на ДП ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА