ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗА ПУБЛИЧНИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР СЪГЛАСНО ЧЛЕН 15 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ/СЪОРАЖЕНИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ НА „СОЛ БЪЛГАРИЯ“, ГР. ДЕВНЯ