Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-16/
  •  Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/
  •  квитанция за платена такса
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение –  14 дни

Такса – 30,00 лв.

 

Заяви услугата онлайн