Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-16/
  •  документ за собственост
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
  •  одобрени строителни книжа/ одобрен инвестиционен проект
  •  квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  14 дни

Такса – 30,00 лв.