Издаване на удостоверения за възстановени настилки

Необходими документи:

  • заявление по образец / УТ №ІІІ-21 /;
  • пълномощно / при подаване от пълномощник /
  • квитанция за платена  такса

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса – 20,00 лв.