Издаване на удостоверение за платен данък наследство

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследството

Срок – 7 дни   ФЛ – 2.00 ЛВ  ЮЛ – 3.00 ЛВ

Срок – 3 дни  ФЛ – 4.00 лв  ЮЛ – 6.00 лв

Необходими документи:

  1. Искане за административна услуга