Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

Срок: 7 дни

Цена: 7 лв.

Необходими документи:

Заявление за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост или за възстановен общински имот