Издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопани земни маси с определяне на маршрут за извозване

Необходими документи: Искане по образец

Такса : Физически лица: 30 лв. / Юридически лица: 60 лв.

Срок: 7 дни