Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Срок: 30 дни

Цена: 25 лв. 

Необходими документи: 

Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти