Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

Срок – 7 дни   ФЛ – 3.00 ЛВ  ЮЛ – 5.00 ЛВ

Срок – 3 дни    ФЛ – 5.00 лв  ЮЛ – 10.00 лв

Необходими документи:

  1. Искане за административна услуга
  2. Пълномощно, ако документите не се подават от собственика