Издаване на удостоверение за данъчна оценка и незавършено строителство

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Срок – 5 дни   ФЛ – 10.00 ЛВ  ЮЛ – 20.00 ЛВ

Срок – 3 дни    ФЛ –20.00 лв  ЮЛ – 40.00 лв

Необходими документи:

  1. Искане – по образец  2
  2. Копие на документ за собственост
  3. Копие на актуални скици
  4. Удостоверение за характеристики на имота /за ниви, лозя и гори/
  5. Удостоверение за степен на завършеност на сградата
  6. Удостоверение за наследници, ако собственикът е починал
  7. Пълномощно, ако документите не се подават от собственика
  8. Корекционна декларация по чл.14 от ЗМДТ /ако се налагат промени/
  9. Други документи

Документи: