Услуга 2018 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Необходими документи:

  • искане по образец / УТ №ІІ-3-6-КАО /;
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса в каса на  информационния център  или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса – 30,00 лв.

 

Заяви услугата онлайн