Издаване на разрешения за извършване на търговска дейност на открито

Срок: 7 дни

Цена: 25лв

Необходими документи:

Заявление по чл. 23, ал. 1 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност на територията на община Девня