Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

  •  заявление по образец /УТ №ІІ-6/
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци или договор за наем
  • пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/
  •  квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  14 дни

Такса – 50,00 лв.

 

Заяви услугата онлайн