Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-20/
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци или договор за наем
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • Проектна документация по реда на чл. 31 от Наредбата, съдържаща:
  • Архитектурна /ситуационна схема за местоположение на обекта, цветно визуално оформление на РИЕ и при необходимост др./;
  • Конструктивна /конструктивно становище/;
  • Ел инсталации /при светещи обекти/;
  • Снимков материал или визуализация.
 • пълномощно /при подаване от пълномощник/;
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  14 дни

Такса – 30,00 лв. за 1 година

 

Заяви услугата онлайн