Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Необходими документи – Заявление свободен текст

Такса: 5 лв./бр.

 

Заяви услугата електронно