Издаване на превозен билет

Необходими документи – Заявление свободен текст

Такса: 2,50 лв./бр.