Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-13,14/
  • документ за собственост
  • проект на трасе, съгласуванот компетентните органи
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 150 дни  .

Такса – 150,00 лв. за  провод