Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-13,14/
  • документ за собственост
  • проект на трасе, съгласуванот компетентните органи
  • квитанция за платена такса
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение – 150 дни  .

Такса – 150,00 лв. за  провод

Заяви услугата онлайн