Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.